הרצאות מפי שכיר. אופרת רוק:

More Speakers at Devcon September

Open Accessibilty Menu